Çocuk & Ergen Danışmanlığı

 

Çocuk ve ergen danışmanlığı, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere yapılan psikolojik danışma hizmetlerini kapsar. Bu danışmanlık hizmeti uzman danışmanlar tarafından çocuk ve ergenle yüz yüze, bire bir çalışarak yapılır. Aile ile işbirliği içinde bu hizmet yapılmaktadır. 

  • Çocuklara/ergenlere gelişim dönemleri boyunca karşılaştıkları güçlüklerde profesyonel desteği sunmak,

  • Ebeveynleri-Bakım veren kişileri sürece etkin bir şekilde dahil ederek çocuk/ergen için maksimum faydayı sağlamak,

  • Çocuğun/ergenin duygusal sorunlarla baş edebilmesini sağlamak,

  • Çocuğun/ergenin kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını uygun şekilde ifade etmesine olanak sağlamak,

  • Çocuğun/ergenin kendisi hakkında olumlu duygular geliştirmesini sağlamak,

  • Çocuğun/ergenin olumsuz sonuçlara yol açan davranışlarını değiştirmesini sağlamak,

  • Sağlıklı ebeveyn tutumlarını oluşturup tutarlılığını ve sürekliliğini sağlanmasında destek olmak,

  • Ev içindeki iletişimin çocuk/ergen üzerinde etkileri konusunda bilgilendirmek,

Çocuklarla Oyun Terapisi çok önemlidir. 

Oyun Terapisi Nedir ?


Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.
Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantazi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocuklarla Neden Oyun Terapisi?


Çocuklar oyun oynamayı severler. Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilme becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayalkırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler.

Oyun terapisi çocukların
• Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine
• Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
• Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine
• Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine
• İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.