Kurumsal Danışmanlık & Anaokulu/Kreş Danışmanlığı

Bbireysel danışmanlık& psikolojik destek hizmetleri yanında var olan ihtiyaçlar çerçevesinde kurumlara özgü çözümler üretmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, kurumlara tüm insan kaynakları alanında da danışmanlık hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

Kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı, yenilikçi, yaratıcı ve kaliteyi destekler nitelikte yürütebilmesi için çalışanlarının aidiyet duygusunun önemli olduğu bir gerçektir. Bu da ancak çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, iş dışı bireysel, ailevi ve sosyal hayatlarındaki stres kaynaklarını da önemseyerek ona destek sunan ve çalışanlarının stresten olabildiğince arındırılmış mutlu olacakları bir çalışma ortamı sunulmasıyla gerçekleşebilir. Böylelikle çalışanlar aidiyet, motivasyon, iş uyumu ve iş doyumunun daha yüksek olduğu bir ortamda içerisinde, kaynakları etkin ve işlevsel bir şekilde kullanarak kuruluşlarına verimlilik içerisinde katma değer sağlayacaktır.
Ayrıca çalışanlarının bireysel gelişimlerini destekliyor olmak, çalışanlarının kendi kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlamak, işyerine aidiyet duygusunu beslemek ve sonucunda çalışan verimliliğinin artırmak gibi kurum/işletmeler açısından olumlu geri dönüşler sağlayacaktır.

Kurumsal danışmanlık faaliyetlerimiz içerisinde bilimsel literatür çerçevesinde oluşturulmuş, anlaşılır, teorik bilgi ve pratik uygulamaları içeren “Kişisel Gelişim Programları” ile eğitimler vermek (Örneğin; motivasyon, iletişim, stresle baş etme, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, farkındalık v.b. konularında) ve gerekli olduğu durumlarda çalışanın iş dışı bireysel aile ve sosyal hayatı, iş performansını etkileyen özel durumlara yönelik “Bireysel ya da Grup Danışmanlık Hizmetleri” sunmak yer almaktadır. Çalışanların kendi gelişimlerini destekleyerek kendi kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlamak, işyerine aidiyet duygusunu beslemek ve sonucunda çalışan verimliliğinin artırmak amacında olan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik eğitim danışmanlık hizmetlerinin sunulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu hizmetler büyüklüğü ve çalışan sayısı ne olursa olsun kurum, kuruluş ve işletmenin ihtiyacı ve çalışma alanına uygun biçimde revize edilebilir.

• Anaokulu / Kreş Danışmanlığı;

Kreşe/anaokuluna başlama sürecinde çocuğun oryantasyonun desteklenmesi; kuruma devam çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve çeşitli sorunlar açısından (gelişimsel gerilik, özgül öğrenme, DEHB, depresif-kaygı sorunları gibi) risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sunmak ile ebeveynlere ve kurum çalışanlarına yönelik eğitim hizmetlerini de kapsayan danışmanlık faaliyeti sunmak.
*Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçininiz.